ردیاب

آنتی ویروس ایرانی پازهر نسخه ویندوز

معرفی ابزار ردیاب-آنتی ویروس ایرانی پازهر

آنتی ویروس ایرانی پازهر – معرفی سرویس “ردیاب” ( Anti-Theft) سرویس ردیاب چیست؟ فرض کنید لپ تاپ یا سیستم تان به سرقت برود. در این حالت چنانچه آنتی ویروس ایرانی…